ژانرها و انواع انیمیشن

1- انیمیشن سنتی انیمیشن سنتی به عنوان انیمیشن ساخته شده بر روی طلق یا طراحی شده بر روی کاغذ شناخته می‌شود. اکثر آثار تولید شده در قرن بیستم همچون آثار دیزنی از این تکنیک بهره می‌برند. در این تکنیک از نقاشی‌هایی که بر روی کاغذ طراحی می‌شوند و هر کدام از آن‌ها اختلاف جزئی با […]

انیمیشن چیست؟

انیمیشن که از ان به عنوان پویا نمایی نیز یاد می‌شود هنر خلق حرکت نام است. این هنر به وسیله ایجاد فرایند توهم حرکت به وسیله نمایش سریع تصاویر ثابت که تفاوت جزئی با یکدیگر دارند اتفاق می‌افتد. انیمیشن تشابه بسیاری به فیلم دارد، زیرا در فیلم نیز عکس‌های ثابت که با یکدیگر اختلاف دارند […]