کامران
کامران

همکلاسی هایش انیشتین صدایش می زنند. مخ فیزیک و برنده المپیاد، عشق کتاب و آزمایش، و مغز متفکر گروه. با وجود آرام و مودب بودنش، پایه هر جور ماجراجویی ای با دوستانش است؛ البته همه هوایش را دارند چون به اندازه بقیه قوی نیست.

یکی از دوستان صمیمی ایلیا و همسن او
وضعیت مالی خانواده اش متوسط رو به بالا است.
پدرش دانشمند هسته ای، و مادرش از اعضای هیئت علمی دانشگاه است.
تا حالا چند اختراع در زمینه رباتیک به نام خودش ثبت کرده است. تجربه ساختن ربات هم دارد.
ussd