امیرعلی
امیرعلی

گاهی یه قول سرنوشت آدم تغییر می‌ده، مثل قولی که امیر علی به پدرش داد که نذاره مردم شهر آسیب ببینند. برای همین وقتی تو هرج و مرج همه از ترس فرار می‌کنند، فقط یک نفر پیدا میشه که با قدرت‌هاش به مبارزه با هیولاها بره.

اون یه نفر ایلیاست.

ussd