امیرعلی
امیرعلی

با اینکه هیچ وقت همچین موضوعی بین بچه ها مطرح نشده، اما همه ته دلشان می دانند که امیرعلی رئیس گروهشان است. چون وقتی اوضاع شیر تو شیر بشود و مشکلی پیش بیاید، امیرعلی خیلی خوب میتواند بقیه را رهبری کند. شجاعت و از خود گذشتگی اش هم باعث می شود از همه مراقبت کند. البته اگر زود جوش بودنش همه چیز را خراب نکند.

15 ساله
اهل تهران
در کودکی پدرش را از دست داده است.
به همراه مادر و خواهرش زندگی می کند.
شرایط مالی خیلی خوبی ندارند.
بعد از مدرسه به صورت نیمه وقت در چلوکبابی مرشد چلویی در بازار کتاب کار می کند تا کمک خرج خانواده اش باشد.
گردن بند یادگار پدرش همیشه همراهش است، که به پلاک رزمنده ها شباهت هایی دارد.
غیرتی است و خودش را مرد خانواده می داند. اما خواهرش معمولا میزند توی برجکش.
معمولا سر قرار دیر می رسد
کودک درون خیلی بیداری دارد و پایه شیطنت کردن است.
ussd