آرش
آرش

مکانیک گروه. دست به آچار بودن آرش زبان زد کل مدرسه و محل است و دوچــرخه مخصوصش، سالار، که خودش رویش کار کرده را همه می شناسند. اگر به اندازه کامران درس خوان بود حتما توی شیمی و کار کردن با مواد محترقه و منفجره برای خودش کسی می شد؛ البته الان هم یک چیزهایی سر در می آورد.  با اینکه توی غذا خوردن هیچ کس پایش به مرتضی نمی رسد اما عوضش آرش اضافه وزن دارد. برای همین توی دویدن و فعالیت های بدنی از همه جا می ماند

یکی از دوستان صمیمی ایلیا.
مادرش اهل شمال کشور و پدرش جنوبی است.
شرایط مالی خانواده اش متوسط است.
مادرش خانه دار و خیلی با سلیقه است.
پدرش مکانیک است.
برای خودش یک دوچرخه مخصوص درست کرده که از ترکیب دو دوچرخه و باطری های ماشین تشکیل شده و چیزی شبیه به انجین موتورسیکلت دارد
ussd