Clicky

گرتا ووبگان به روح اعتقادی نداشت.
​​​​​​​تا روزی که تقریباً مُرد و همه چیز تغییر کرد...

!چه عجیب! بخونیمش

عمارت فسقلی ووبگان 

گرتا به همراه خانوادۀ عجیب‌غریبش در اینجا زندگی می‌کند.
​​​​​​​

جایی که شکارچیان حرفه‌ای ارواح
برای بیرون کردن غیرحرفه‌ای ارواح پایشان را درون این عمارت می‌گذارند.

یک داستان پُرماجرا با کُلی تصاویر بامزه.

!چه خنده‌دار! ببینیمش


سرِپامانده از 400 سال پیش​​​​​​​

!چه ترس‌دار! بخریمش

دربارۀ آنهایی که بدون بدنشان در بین ما می‌چرخند و حتی تصور نمی‌کنند کسی مثل گرتا پیدا شود که هیچ هم ازشان نترسد!
یک دختر شجاع و جسور که برای رسیدن به هدفش کلی تلاش می‌کند و نقشه‌های پیچیده می‌کشد.
​​​​​​​حتی اگر چشم هایش هم پُر از اشک شده باشد.​​​​​​​

یک ماجرای ترس‌دار​​​​​​​

در 272 صفحه                                        با کاغذ بالکی
​​​​​​​در ابعاد رقعی                                         با لب‌رنگ بنفش
نویسنده:                                                         سم کُپلند
تصویرگر:                                                    سارا هورن
مترجم:                                                                 سیده مینا لزگی

داشتن کتاب


بی‌بدن‌های ووبگان​​​​​​​

​​​​​​​

در این عمارت
با همۀ فسقلی بودنش
جز خانووادۀ بابدن ووبگان بی‌بدن‌هایی هم هستند.
​​​​​​​کسانی که قرار است به گرتا کمک کنندتا جلوی یک اتفاق بد را بگیرد. این اتفاق مربوط به مادربزرگی می‌شود که در جوانی‌اش قهرمان مسابقات اتومبیل‌رانی بوده!